Szanowni Państwo,

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) “RODO” informujemy, że: 

FHU Miland  z siedzibą w ul. Wielka 1, 41-205 Sosnowiec przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych: adres e-mail …………………. Dane te były pozyskane w dniu ………….. na podstawie regulaminu następującego serwisu…………..

W świetle powyższego Pragniemy Państwa poinformować, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: FHU Miland Bożena Szmal ul. Wielka 1 41-205 Sosnowiec REGON: 276836470 NIP: 6442528652

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Ul. Wielka 1 Sosnowiec 41-205 lub email: miland2000@interia.pl

  1. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
  2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie  w celu dostarczania klientom FHU Miland kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez FHU Miland produktów, jak również w celach statystycznych.
  3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie dostępne.
  4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

– żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
– przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez:
– kontakt e-mailowy pod adresem: miland2000@interia.pl

– kontakt przez stronę internetową: www.milandmeble.pl

Informujemy również, że

  1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami

    Pozdrawiam, Administrator Danych Osobowych Bożena Szmal.

Informacje dla Klientów, Osób których dane są przetwarzane,  dotyczący poinformowania o zmianie do dnia 25.05.2018 r.:

 

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) “RODO”, prosimy o potwierdzenie powyższych danych. Jest to niezbędne abyśmy mogli kontynuować ich przetwarzanie.

Brak potwierdzenia danych uniemożliwi lub ograniczy dostęp do usług, które u nas posiadasz. Dane, które nie zostaną potwierdzone do 25 maja 2018 r., zostaną automatycznie usunięte z systemu. Informacja o zakresie przetwarzania jest dostępna www.milandmeble.pl

Potwierdzenie lub zmiana danych po kliknięciu w poniższy przycisk (checkbox)